Miesiąc

Rok szkolny 2019/20

21,22,23 kwietnia nie są dniami wolnymi od nauki w zdalnym nauczaniu w związku z tym, iż nie odbywa się egzamin ósmoklasisty.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Dyrekcja i Pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi