Miesiąc

W aplikacji Total Commander

usuwane są foldery przedmiotów i klas przez nieuczciwego użytkownika. W związku z tym od dnia 17.04.2020 r. przechodzimy na inny system nauczania zdalnego. Wszystkie materiały z danego przedmiotu będą wysyłane na adres e-mail ucznia lub rodzica.
Zamieszczone dotychczas przez nauczycieli i uczniów materiały są zarchiwizowane, a nauczyciele posiadają dokumentację potwierdzającą zaliczone przez uczniów prace domowe wraz z oceną w czasie nauki zdalnej. Zadania domowe opublikowane do dnia 16.04.2020 r. nadal obowiązują w zdalnym nauczaniu.