Miesiąc

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, iż nauka zdalna od 15.04.2020 r. jest przedłużona do 26.04.2020 r. Natomiast egzaminy ósmoklasisty są przesunięte. O wszelkich informacjach dotyczących nowego terminu zostaną Państwo poinformowani z trzytygodniowym wyprzedzeniem.
Proszę też śledzić komunikaty na stronach MEN i KO w Białymstoku.