Miesiąc

Wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego: ”Christmas Card” – „Pocztówka Świąteczna”

Dnia 19.12.2019r. odbył się finał konkursu językowo-plastycznego na najciekawszą pocztówkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim. Konkurs zorganizowali nauczyciele języka angielskiego: Syczewska Elżbieta i Szarkowska Edyta. Konkurs był zorganizowany dla klas I-VIII. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pocztówki świątecznej oraz napisanie życzeń świątecznych w języku angielskim. Technika i format prac była dowolna. Wykonując prace konkursowe uczniowie utrwalili poznane na lekcjach języka angielskiego słownictwo związane z tematyką świąteczną. W konkursie wzięło udział 28 osób. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność napisanego tekstu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX Sonia Szymańska – klasa Ia
I miejsce – Natalia Grabowska – klasa Ia

II miejsce – Zuzanna Kotowicz – klasa Vb
III miejsce – Oliwia Kurianowicz – klasa VIII

Wyróżnienia
Laura Kurasz – klasa IIIa
Dominika Kozłowska – klasa Ia
Jakub Sadowski – klasa IIa
Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy. Nagrody książkowe otrzymali finaliści.

Syczewska Elżbieta