Miesiąc

Dyżury psychologów

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

13.06.2018r. ( środa)

godz. 1330 – 1700 –          Pani I. Małyszko

                                      Pani E. Dmitruk

15.06.2018r. ( piątek)

godz. 800 – 1130 –         Pani A. Kowalska

                                     Pani M. Pawłowska

Z porad mogą skorzystać Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.