Miesiąc

Bezpieczne wakacje

       Dnia 14 oraz 18.06.2021 odbyły się zajęcia z klasach I, IIab, IIIab oraz IVab na temat bezpiecznych wakacji prowadzone przez Panią Annę Pawluczuk pracownika Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Poinformowano uczniów o podstawowych zasadach bezpieczeństwa korzystając z różnych miejsc i w różnych sytuacjach podczas wycieczek. Omówione zostały zasady postępowania w przypadku kiedy w domu nie ma rodziców, jak również o zachowaniu bezpieczeństwa nad morzem czy górach, lesie, a także podczas burzy. Zwrócono uwagę na ważny aspekt -udzielania pierwszej pomocy, gdy nadarzy się taka sytuacja. Przypomniano o najważniejszych numerach alarmowych. Istotne jest również, aby pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drodze, na co  zwrócono szczególną uwagę.

                                                                                              Marlena Rusiłowicz

Bezpieczne wakacje


„Odpowiedzialność prawna w Internecie”

   W dniach 16, 23.03.2021 uczniowie klas VIab, IVab i IIIa oraz  31.03.2021 klas VIIab i VIII uczestniczyli w zajęciach on- line na platformie Microsoft Teams prowadzonych przez pracownika Panią Annę Pawluczuk oraz funkcjonariusza Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Tematyka zajęć dotyczyła odpowiedzialności prawnej w Internecie oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pani Anna szczegółowo przedstawiła zakres tematyczny, omówiła przewinienia w kontekście niewłaściwego korzystania z Internetu oraz o konsekwencjach zachowań ryzykownych. Zaciekawieni uczniowie zadawali nurtujące ich pytania. Funkcjonariusz Ruchu Drogowego zaprezentował natomiast temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak należy właściwie zachowywać się na drodze. Omówił najczęściej pojawiające się przypadki wypadków z udziałem dzieci.

Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniu.

                                                                                                   Marlena Rusiłowicz


Konkurs „Wolny od uzależnień”

      Dnia 17.05.2021 został rozstrzygnięty konkurs dotyczący tematyki antyuzależnieniowej pod hasłem „Wolny od uzależnień”. Brali w nim udział uczniowie klas II-IV. Należało wykonać pracę plastyczną dowolną techniką przedstawiającą zdrowy styl życia, bezpieczne korzystanie z czasu wolnego lub przedstawienie konsekwencji uzależnień. Do weryfikacji i oceny przekazano 18 prac. Komisja w składzie: przewodnicząca i organizująca: Marlena Rusiłowicz, sekretarz: Katarzyna Snarska oraz członek: Skokin- Derpeńska Izabela dokonała dokładnej analizy i zostały nadane następujące miejsca:

I miejsce:

 1. Bartosz Szczurak- kl. IIb
 2. Lena Ochrymiuk- kl. IIIb
 3. Maja Bebko- kl. IIIb

II miejsce:

 1. Zuzanna Wojciechowska- kl. IIa
 2. Aleks Żarski- kl. IIIb
 3. Nikola Panasiuk- kl. IIIb

III miejsce:

 1. Izabela Kotowicz- kl. IIa
 2. Natalia Grabowska- kl. IIa
 3. Anna Jakubowska- kl. IIIb
 4. Michał Karczewski- kl. IIIa

Prace wyróżnione:

 1. Amelia Piekarska- kl. IIb
 2. Roksana Panasiuk- kl. IIIb
 3. Szymon Kurianowicz- kl. IIIb
 4. Maja Szymaniuk- kl. IIIb
 5. Dawid Filipiuk- kl. IIIb
 6. Natasza Andrzejuk- kl. IIIb
 7. Karolina Węcko- kl. IIIb
 8. Maja Niemiec- kl. IIIb.

Nagrodzone prace spełniały wszystkie kryteria zawarte w regulaminie konkursu oraz tematyka została przedstawiona w sposób wyrazisty i przemawiający do odbiorcy. Uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością przekazu. Prace są też wyrazem znajomości tematyki antyuzależnieniowej.

Nagrody sponsorowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi.

Na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka ścienna promująca nagrodzone prace.

                                                                                                           Marlena Rusiłowicz


Warsztaty i szkolenia profilaktyczne prowadzone w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

      Działania prowadzone były w trybie stacjonarnym oraz zdalnym przez specjalistów z Centrum Profilaktyki Ekspert z Krakowa.

Zajęcia dla uczniów klas I-III odbyły się w trybie stacjonarnym w placówce szkolnej, trwały dwie jednostki lekcyjne dnia 07.05.2021, a prowadzone przez psycholog Panią Agnieszkę Czop.

Realizowana tematyka w klasach IIab i I dotyczyła: „Złość i gniew czyli jak radzić sobie z emocjami?”. Podczas zajęć szczególny akcent kładziono na: naukę wyrażania swojej złości słowami nieraniącymi innych, rozróżnienie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych, ukazanie sposobów kontroli własnego zachowania, wartość empatii, metody rozwiązywania problemów bez zachowań agresywnych.

Uczniowie z klas IIIab uczestniczyli w zajęciach o tematyce: „Równowaga i zdrowie psychiczne”. Zakres treści dotyczył: uzasadnienia, iż równowaga i zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych aspektów w rozwoju człowieka, przedstawiono sposoby na oswajanie lęku, wskazywano na metody radzenia sobie ze stresem (techniki, reakcje, zachowania- kiedy jest normalnym zjawiskiem, a kiedy powinien niepokoić), jak radzić sobie z obniżonym nastrojem i poprawić samopoczucie, nauka metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i tęsknotą za relacjami z rówieśnikami.

Zajęcia w klasach IV-VIII odbywały się w trybie on-line i trwały jedną jednostkę lekcyjną dnia 10.05.2021. Prowadząca to również psycholog Pani Agnieszka Czop.

W klasach IVab uczniowie realizowali temat: „Recepta na stres”. Celem modułu było uświadomienie uczniów czym w ogóle jest stres, skąd się bierze w naszym życiu i jak można skutecznie mu przeciwdziałać. Omówiono również funkcjonowanie organizmu kiedy jest pod wpływem długotrwałego stresu. Zakres treści szczegółowo dotyczył: wskazanie czym jest stres, jego potencjalnych źródeł i skutków, nauka rozpoznania przyczyn stresu w ich życiu, przedstawienie technik, reakcji, zachowań pozwalających na skuteczne radzenie sobie ze stresem.

W klasach starszych czyli VI- VIII tematyka zajęć dotyczyła: „ Równowaga i zdrowie psychiczne”. Warsztat miał na celu poprawę samopoczucia psychicznego uczniów, naukę metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi często wywołanymi lękiem, strachem i stresem w związku z nagłymi, niespodziewanymi sytuacjami życiowymi.

Dla rodziców przygotowany był warsztat jednogodzinny on- line na platformie Teams na temat: „Jak zachować równowagę i zdrowie psychiczne?” dnia 13.05.2021. Prowadzący Pan Mariusz Chajęcki.

Spotkanie dotyczyło wskazania metod radzenia sobie ze stresem, pokazanie technik, przedstawienie reakcji, zachowania. Ukazanie i analiza- obniżony nastrój: kiedy jest normalnym zjawiskiem, a kiedy powinien niepokoić oraz w jaki sposób radzić z obniżonym nastrojem i jak poprawić samopoczucie. Przedstawiono metody radzenia sobie z nadmierną izolacją i brakiem kontaktów towarzyskich.

Marlena Rusiłowicz- pedagog szkolny


„Cyberzaburzenia”- tematyka, którą warto poznać.

   W dobie pandemii, nauczania zdalnego ogromną rolę odgrywa bezpieczeństwo w sieci. My rodzice mamy znaczące zadanie, aby chronić dzieci i młodzież przed niepożądanymi konsekwencjami niewłaściwego korzystania ze smartfona, komputera, TV i tp.(zaburzeniami społecznymi, intelektualnymi, psychologicznymi, fizjologicznymi i moralnymi).

Świadomość nas rodziców jest bardzo ważna, ta sytuacja wymaga od nas zdecydowanych zabiegów profilaktycznych, modelowania relacji dziecko- TC oraz wiedzy o mechanizmach cyberzaburzeń. Wiedza pozwoli nam zastosować działania wspierające dzieci w wychodzeniu z cyberzaburzeń na poziomie rodziny.

Dokładnie omówione zjawisko „Cyberzaburzenia” można przeczytać w prezentacji przygotowanej przez dr hab. prof. ndzw Mariusza Z. Jędrzejko pedagoga specjalnego, społecznego i socjologa z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku oraz dr Tomasza Kozłowskiego socjologa, menedżera, szkoleniowca i nauczyciela akademickiego z Poznańskiego Centrum Szkoleniowo- Badawczego.

Prezentacja zawiera wyjaśnienie zjawiska, rozwój zachowań problemowych, diagnoza, profilaktyka (zagrożenia w dobie koronawirusa). Proponuję ciekawą lekturę do przeczytania: https://www.cps.edu.pl/pub/cms/files/158/2020_cps_korono_cyberzaburzenia_co_warto_wiedziec.pdf

                                                                                Marlena Rusiłowicz


„Zostań znajomym swojego dziecka”

    Zachęcam rodziców i opiekunów prawnych do zapoznania się z materiałami realizowanego projektu edukacyjnego „Zostań znajomym swojego dziecka” (2012- 2016). Akcja realizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, który NASK prowadzi wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje od 2025 roku jako Polskie Centrum Programu  Safer Internet.

W ramach projektu opracowano broszury informacyjne dla rodziców w dwóch częściach oraz 10 krótkich filmików:

I broszura zawiera następujące treści: o problemie, zwróć uwagę (netykieta, prywatność, niebezpieczne kontakty, cyberprzemoc, niebezpieczne treści, sexting), rady dla rodziców i opiekunów, skontaktuj się. Dotyczy filmów 1-5 (F1 „Czy znasz znajomych swojego dziecka?”- porusza temat niebezpiecznych kontaktów, F2 „Właściwie zabezpiecz swój komputer”- programy kontroli rodzicielskiej, F3 „Dbaj o zdrowie swojego dziecka”- zdrowy balans pomiędzy aktywnością w sieci i poza nią, F4 „Grzecznie nie znaczy bezpiecznie”- niebezpieczne i szkodliwe treści, F5 „Nie wstydź się uczyć nowinek technologicznych od swojego dziecka” -wzajemne uczenie się nowinek technologicznych).

II broszura: omówienie zagadnień przedstawionych w filmach 6-10 (F6 „Co za dużo to niezdrowo”- problem nadmiernego otaczania najmłodszych dzieci przez urządzenia cyfrowe, F7 „Na komputerze świat się nie kończy”- problematyka uzależnienia od internetu, F8 „Cyberprzemoc jest realna”- problematyka cyberprzemocy wśród nastolatków, F9 „Dzieci też mają prywatność”- kwestia naruszania prywatności dzieci przez rodziców, F10 „Nie można wierzyć we wszystko”- promujący krytyczne podejście do treści znalezionych w internecie).

Warto zapoznać się z materiałami projektu i odwiedzenia strony: https://www.saferinternet.pl/projekty/projekty-edukacyjne/zostan-znajomym-swojego-dziecka.html.

                                                                                                                 Pedagog szkolny

     


Kampania „Postaw na rodzinę”

W ramach działań profilaktycznych wśród szeregu różnych akcji i zadań realizujemy w szkole kampanię: „Postaw na rodzinę”.
Celem kampanii jest promowanie wartości rodzinnych.
Okres izolacji to bardzo dobra okazja, by uzdrowić kulejące relacje albo wzmocnić te, które są dobre. Z powodu zagrożenia koronawirusem rodziny spędzają ze sobą więcej czasu. Można ten okres wykorzystać bardzo owocnie.
W kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo to naprawdę skuteczna metoda chronienia młodych ludzi przed różnymi uzależnieniami. Rodzina jest najważniejszą jednostką, w której się wzrasta, poznaje obyczaje, tradycje, nabywa kulturę oraz uczy komunikacji. Rodzina daje pociechom poczucie bezpieczeństwa i bliskości, uczy właściwych postaw i zachowań, jest wsparciem w rozwiązywaniu dziecięcych problemów.
W ramach akcji odbywają się zajęcia dla uczniów klas I-III, IV-VII podczas których omawiamy tematykę rodzinną, zachęcamy dzieci i młodzież do pomagania rodzicom oraz uczymy jak ze sobą rozmawiać. Uczniowie klas I-III otrzymują ulotki, zawierające porady jak miło można spędzić ze sobą czas w gronie rodziny (także w okresie, gdy wszystko wróci już do normalności).
„ Spędzanie czasu razem przynosi mnóstwo dobrego całej rodzinie. Dzieci, które mają dobry kontakt z rodzicami, osiągają zazwyczaj lepsze wyniki w nauce niż ich rówieśnicy. Rzadziej sprawiają problemy wychowawcze i są mniej skłonne do agresji. Na wspólnym spędzaniu czasu korzystają też rodzice i dziadkowie. Warto być razem!”
„ Rozmowy to szansa na dostrzeżenie w porę ewentualnych problemów i podjęcie działania. Regularny dialog buduje zaufanie dziecka do rodzica. Dzięki temu syn lub córka chętniej dzieli się z Tobą swoimi rozterkami czy wątpliwościami.”

Marlena Rusiłowicz


3 grudnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych– święto obchodzone corocznie 3 grudnia , ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106). W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieku, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Wśród mieszkańców Polski jak najczęstsze jej przyczyny są wymieniane choroby układu krążenia, narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Dalej pod względem występowania problemu plasują się uszkodzenia narządów słuchu lub wzroku, upośledzenia i choroby psychiczne.

W ramach profilaktyki w szkole staramy się uwrażliwiać uczniów na różne aspekty  związane z niepełnosprawnością, na potrzeby innych. Analizujemy treści dotyczące samej istoty niepełnosprawności, działań wolontariatu w kwestii pomocy oraz wsparcia. Uczniowie poprzez udział w zajęciach uczą się tolerancji, otwartości oraz życzliwości wobec osób niepełnosprawnych. Dostrzegają i zauważają osoby będące w potrzebie, akceptują odmienność niepełnosprawnych.

Zamieszczone informacje dotyczące Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawności uzyskałam ze źródła: Wikipedia oraz ekokalendarz.pl

Pedagog szkolny