Szkoła Podstawowa w Narwi

Miesiąc

Klasa IVA odbyła wesołą lekcję wychowawczą, połączoną z poczęstunkiem, zabawami andrzejkowymi i wspólnym kultywowaniem polskich tradycji. Więcej