Szkoła Podstawowa w Narwi

Miesiąc

W dniu 20.09.2018 r. uczniowie klasy V b z wychowawczynią Panią Karoliną Wachol-Worończuk i przy zaangażowaniu rodziców: Więcej