Szkoła Podstawowa w Narwi

Miesiąc

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NARWI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu Więcej

12,13 listopada 2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2020/2021. Więcej

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Narwi informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) zmianie ulega organizacja pracy szkoły. Więcej