Miesiąc

Zadeklarowane kwoty należy wpłacać na konto Rady Rodziców:
81 8086 0004 0000 2509 2000 0010
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi
ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew


Wpłat na obiady za miesiąc październik kl. I – VIII
dokonujemy do dnia 05 każdego miesiąca.
Wpłacamy wyłącznie na rachunek bankowy:
30 8086 0004 0000 0114 2000 0050
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj posiłku np. II danie, październik, imię i nazwisko, klasę dziecka.

zupa – 18.90 zł
II danie – 71.40 zł
pełny obiad – 90.30 zł

UWAGA!!!
Osoby, które zgłaszały wypisy z obiadów proszę o kontakt z wychowawcą w celu ustalenia kwoty odpisu.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej

12,13 listopada 2020 r. – dodatkowe dni wolne

23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna

4,5 stycznia 2021 r. – dodatkowe dni wolne

7,8 stycznia 2021 r. – prawosławne Święta Bożego Narodzenia

25 stycznia – 7 lutego 2021 r. – ferie zimowe

1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

4 maja 2021 r. – dodatkowe dni wolne

27 maja 2021 r. – egzamin klas ósmych część językowa

4 czerwca 2021 r. – do odpracowania w dniu 19 czerwca – Piknik Rodzinny

25 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego 2020/2021