Miesiąc

Zadeklarowane kwoty należy wpłacać na konto Rady Rodziców:
81 8086 0004 0000 2509 2000 0010
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi
ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew