Miesiąc

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi
Rok szkolny 2020/2021

1.Julia Sadowska – przewodnicząca
2.Mateusz Chodakowski – zastępca przewodniczącej
3.Aleksandra Suprun – sekretarz
4.Kacper Szklarzewski – skarbnik
5.Katarzyna Woszczenko – odpowiedzialna za dekoracje