Miesiąc

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  Z tej okazji polecam bardzo ciekawe książki, które posiadamy w naszej szkolnej bibliotece. Pozdrawiam serdecznie, Anna Piekarska

Polecam_ksiazki_czyli_cos_optymistycznego Anna Piekarska


Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19 (opracowano na podstawie wytycznych GIS i Biblioteki Narodowej)

Celem procedury jest:
1. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
2.Umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Postanowienia ogólne :
1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach, może nakładać maseczkę/przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
2. Korzystać z biblioteki mogą tylko osoby zdrowe ( uczniowie i pracownicy szkoły).
3. Uczniowie wchodzą do biblioteki ( maximum 2) w celu uniknięcia grupowania.
4. Uczniowie i pracownicy szkoły wchodzący do biblioteki mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
5. Zachowujemy bezpieczną odległość od rozmówcy, minimum 1,5 m..
6. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję blatu.
7. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
8. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia.
9. Czytelnia i stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla uczniów. Nie ma możliwości wypożyczania czasopism.
10. Godziny pracy biblioteki są wywieszone na drzwiach wejściowych do biblioteki.
11. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Obowiązki bibliotekarzy:
1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej , dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych : wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.


BIBLIOTEKA rok szkolny 2019_2020