Miesiąc

Światowy Dzień AIDS- 1 grudnia 2019

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!
1275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018r w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80 do 30 kwietnia 2019 wykryto 24303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3692 osób i odnotowano 1418 zgonów. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.
HIV może dotyczyć każdego niezależnie od płci, wieku, orientacji, czy stylu życia.
Najczęstszym powodem zakażenia jest brak wiedzy na temat możliwych dróg przenoszenia wirusa oraz ignorowanie ryzyka. Rozróżnia się 3 główne drogi zakażenia wirusem HIV:
– kontakty seksualne,
– przez wniknięcie krwi zakażonej osoby do naszego krwiobiegu, np. przez używanie tych samych igieł i strzykawek,
– zakażenia wertykalne z matki na dziecko podczas ciąży, porodu i karmienia piersią.
22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim działania edukacyjno- informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Można skorzystać z badań w 30 Punktach Konsultacyjno- Diagnostycznych (PKD) współfinansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Agendę Ministra Zdrowia. Oprócz badania, przeprowadzają także rozmowę edukacyjną. Wykwalifikowani doradcy mogą wytłumaczyć, doradzić, ostudzić emocje. Punkty PKD działają we wszystkich województwach. Ich lista dostępna jest na stronie https://aids.gov.pl/pkd/.
Jeśli są wątpliwości lub pytania, związane z HIV czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, można zadzwonić pod bezpłatny numer Telefonu Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448. Do końca grudnia telefon będzie pracował całodobowo.

Informację sporządzono na podstawie notatki (informacji) prasowej KC ds.AIDS


Informacja dla rodziców!

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Hajnówce przy realizacji różnych zadań z zakresu wychowania, profilaktyki oraz dydaktyki. Ustalono na rok szkolny 2019/2020 tematykę działań skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspiera rodziców i nauczycieli w realizacji zadań związanych z wychowywaniem i kształceniem.
Główne zadania Poradni:
Diagnozowanie.
Działalność terapeutyczna.
Opiniowanie i orzekanie.
Prowadzenie grup wsparcia.
Terapia rodzin.
Prowadzenie mediacji.
Interwencja kryzysowa.
Działalność profilaktyczna.
Poradnictwo, w tym zawodowe.
Konsultacje.
Działalność informacyjno- szkoleniowa.
Przesiewowe badanie wzroku, słuchu i mowy.
Kompleksowe wspieranie szkół i przedszkoli.
Zasady korzystania z usług Poradni:
Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Poradni.
Diagnoza lub terapia odbywa się na pisemny wniosek rodziców/ prawnych opiekunów (druki w sekretariacie Poradni).
Udział w warsztatach/ treningach dla rodziców możliwy jest po indywidualnym zgłoszeniu się ( telefonicznie lub osobiście).
Druki zgłoszeń (na badania i terapie), wniosków (o wydanie opinii, orzeczenia) oraz zaświadczeń lekarskich (będących załącznikami do wniosków o wydanie orzeczeń do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego) dostępne są w sekretariacie Poradni oraz na stronie: www.poradniahajnowka.hekko.pl.
Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych bądź pełnoletniego ucznia, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wydawanie orzeczeń odbywa się na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych zgodne z odrębnymi przepisami.
Oferta działań wspierających rodziców i uczniów na terenie Poradni w roku szkolnym 2019/2020:
Zajęcia grupowe:
Warsztaty dla rodziców z dysleksją- 5 spotkań.
Warsztaty dla Dobrych Rodziców- 14 dwugodzinnych spotkań.
Warsztaty logopedyczne dla rodziców „Zabawa a mowa- jak rozwijać mowę własnego dziecka”- 1 spotkanie 90 min.
Co powinno niepokoić w rozwoju mowy dziecka 3-6 letniego? 1 spotkanie 45 minut
Jak chronić dziecko przed zaburzeniami słuchu i mowy- 1 spotkanie 45-60 minut.
Grupa wsparcia dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością- systematyczne spotkania 2 godzinne jeden raz w miesiącu.
Oferta dla uczniów:
Terapia ręki.
Trening ortograficzny- zajęcia dla uczniów klasy IV-VI.
„Ferie z wyobraźnią”- warsztaty dla uczniów klasy III-V
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne/ dla sześciolatków, uczniów klas I-III szkoły podstawowej, uczniów z dysleksją z klas IV-VII.
Zajęcia grupowe usprawniające sferę emocjonalno- społeczną:
– Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippego”- dla dzieci klas I-III.
– Trening Umiejętności Społecznych- dla uczniów klas IV-VI.
6. Zajęcia wspomagające rozwój z elementami sensoplastyki- zajęcia dla przedszkolaków.
Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży:
1. Terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i wymowy.
2. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
3. Wspierająca terapia pedagogiczna.
4. Wspierająca terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z :
– problemami wychowawczymi,
– zaburzeniami emocjonalnymi,
– zaburzeniami zachowania,
– trudnościami w funkcjonowaniu społeczno- emocjonalnym,
– nadpobudliwością psychoruchową.
5. Terapia rodzin.
6. Terapia dzieci z opóźnieniami rozwojowymi.
7. Terapia EEG-Biofeedback.
Materiał przygotowała Marlena Rusiłowicz w oparciu o informator Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hajnówce


Informacja dla rodziców

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e- papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
Polska pod względem korzystania z e-papierosów wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoła posiada regulamin w którym zabrania się używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników.
Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków , którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz w życiu.
Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy. Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.
Skutki zdrowotne wynikające z użycia e-papierosa:
– podrażnienie dróg oddechowych,
– zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach,
– indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych,
– zmniejszenie wydajności układu odpornościowego,
– zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc,
– zmiany behawioralne,
– upośledzenie pamięci,
– skurcze mięśni i drżenie mięśni,
– podrażnienie oczu,
– kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia,
– nudności i wymioty,
– podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej.
Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019r pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.
Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem e-papierosów?
Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadnij, dlaczego nie są bezpieczne.

Materiał sporządzony na podstawie informacji opracowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Pedagog


Informacja

Od dnia 1 października 2019 r. ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów uruchomiona przez Fundację ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
Pod numerem 800 080 222 dzieci, młodzież i rodzice oraz nauczyciele, pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Pod bezpłatny numer telefonu mogą zadzwonić każde młode osoby mające problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Dzięki nowej infolinii mogą skontaktować się ze specjalistami Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w Internecie, zmiany społeczne których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych- cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy może zgłosić się po wsparcie.
W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Wszystkie działania realizowane są bezpłatnie i anonimowa. Specjaliści Fundacji ITAKA udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Pedagog


Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek       –        8.00 – 14.30

Wtorek               –      8.00 – 9.50; 10.40 – 14.20

Środa                 –      12.30 – 14.30

Czwartek            –        9.00 – 13.30

Piątek                 –        8.00 – 11.30


Zadania pedagoga obejmują następujący zakres w szczególności:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.