Miesiąc

Krótkie uwagi pedagoga

       Z uwagi na obecną sytuację i zawieszenie zajęć w szkole (na zdalne nauczanie) proponuję kilka porad dotyczących nauki dzieci w domu.

O czym warto pamiętać przy organizowaniu dzieciom warunków do nauki w domu:

 1. Zapewnić w miarę możliwości miejsca do nauki sprzyjające efektywnej nauce, koncentracji, skupieniu.
 2. Zadbać, aby ograniczyć bodźce rozpraszające i zakłócające naukę np. włączony telewizor, zabawa rodzeństwa w pokoju czy też korzystanie przez dzieci z innej aktywności czy różnych form rozrywki.
 3. W czasie zdalnej pracy nie obciążać dzieci dodatkowymi obowiązkami.
 4. Motywować dzieci do zajęć dodatkowych po zakończonych zajęciach obowiązkowych w formie ćwiczeń fizycznych w domu, wykorzystania potencjału artystycznego (np. malowanie; lepienie z gliny, modeliny; rzeźbienia itp.), muzycznego, czytania książek, realizowania pasji i zainteresowań.
 5. Zachęcać do dbania o swój wizerunek mimo tego, że są w domu, higieny osobistej a także higienicznego trybu nauki (higiena poranna i wieczorna ciała, posiłki, krótkie przerwy podczas nauki zdalnej).
 6. Nadal utrwalać szkolny rytm dnia, czyli wstawania o tej samej porze i uczestniczenia w zajęciach zdalnych o godzinach zajęć odbywających się w szkole.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą (podczas pracy zdalnej):

 1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich trudnościami i sukcesami.
 2. Chwalić dzieci za wytrwałość, systematyczność i radzenie sobie z nowym systemem nauki.
 3. Zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 4. Przekazywać dzieciom jakie korzyści wynikają z nauczania zdalnego w kontekście obecnej sytuacji, jak również korzyści edukacyjnych.

Kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w sieci:

1.Przypominaj dziecku o bezpiecznym i odpowiedzialnym oraz zgodnym z prawem korzystaniu z sieci.

2.Obserwuj – monitoruj przestrzeganie ustalonych zasad i reaguj na dynamiczne zmiany w przestrzeni internetowej.

3.Monitoruj cel i czas korzystania przez dzieci z Internetu.

Marlena Rusiłowicz


Wykaz jednostek pomocowych świadczących pomoc rodzinie w powiecie hajnowskim

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
 2. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka

tel. 85 6825983; tel./fax 85/ 6823642

e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl; http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/

Poradnictwo psychologiczne, rodzinne, praca socjalna

Zapisy, zgłoszenia osobiście lub telefonicznie: 85 682 59 83; 85 682 36 42, poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30

 1. Punkt Konsultacyjny
 2. Mickiewicza 101 17-210 Narew

Tel. 85 681 60 86

mail: gops@narew.gmina.pl

Praca z rodziną, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, konsultacje, środa w godz. 16.00-17.30

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi
 2. Mickiewicza 101 17-210 Narew

tel. 85 681 67 42 lub 85 873 35 35

 

Wykaz jednostek pomocowych w sytuacjach kryzysowych

 

 1. Centrum Zdrowia Psychicznego
 2. Doc. A. Dowgirda 9 (przy Oddziale Psychiatrycznym)

17-200 Hajnówka

Tel. 85 682 90 03 lub 85 682 90 04

 1. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Zespół ds. Nieletnich

 1. A. Krajowej 1 17-200 Hajnówka

tel. 85 831 04 73

 1. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki- Narkomania

tel. 801 199 990

 1. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12

 1. ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku
 2. Włókiennicza 7 15-464 Białystok

tel. 85 744 52 24 lub 85 744 50 26

www.stowarzyszeniedroga.pl/etap

 Od poniedziałku do piątku w Ośrodku możesz uzyskać pomoc:

 • specjalisty psychiatry
 • psychologa klinicznego
 • psychoterapeuty
 • specjalisty terapii uzależnień
 • terapeuty środowiskowego
 • terapeuty rodzinnego
 • duszpasterza
 • mediatora

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Odbiorcy: osoby z grup ryzyka, eksperymentujące i uzależnione od środków psychoaktywnych, komputera, internetu i hazardu oraz członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • diagnoza
 • terapia indywidualna, grupowa
 • poradnictwo, konsultacje specjalistyczne
 • psychoterapia
 • grupy psychoedukacyjne
 • treningi

Poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży 

czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-20.00, w piątek od 8.00-17.00

Odbiorcy: dzieci i młodzież z grup ryzyka, eksperymentujące i uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych komputera i internetu oraz członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • diagnoza
 • terapia indywidualna, rodzinna, grupowa
 • psychoterapia
 • poradnictwo, konsultacje specjalistyczne
 • grupy psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne
 • treningi

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00

Odbiorcy (w wieku 13-24 lata): osoby eksperymentujące, sięgające szkodliwie lub uzależnione od środków psychoaktywnych, komputera, internetu i członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • społeczność terapeutyczna
 • terapia indywidualna
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia duszpasterskie
 • alternatywne metody spędzania czasu wolnego

Terapia środowiskowa

Odbiorcy: dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniem oraz eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi, alkoholem, komputerem, internetem i hazardem, która z różnych powodów nie korzysta z instytucjonalnych form pomocowych oraz członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • poradnictwo środowiskowe, streetworking
 • interwencja kryzysowa, socjalna
 • praca motywująca do zmian
 • klub środowiskowy

Centrum Profilaktyki

Odbiorcy: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, studenci, rodzice, grupy zawodowe (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze) i inni

Formy pracy:

 • zajęcia informacyjno-edukacyjne
 • grupy psychoedukacyjne, rozwojowe
 • szkolenia liderów młodzieżowych, streetorkerów
 • szkolenia grup zawodowych
 • Akademia Profilaktyków
 • Akademia Rodziców
 • Szkołą Dobrego Wyboru
 • Grać czy Być?

Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Hajnówce
 2. Piłsudskiego 10A 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 23 05


Informacja!

    Z uwagi na obecną sytuację i zmianę trybu pracy szkół ( na zdalne nauczanie) proponuję swoją pomoc i wsparcie w ramach konsultacji i porad internetowych. Podaję maila do kontaktu: pedagog.marla@wp.pl

Zachęcam do korzystania z poradnictwa uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania, profilaktyki, preorientacji zawodowej oraz diagnostyki pedagogicznej.

Przypominam w ramach pracy zdalnej- współpracy internetowej o przestrzeganiu procedur zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Marlena Rusiłowicz- pedagog szkolny


FONOHOLIZM

DOPALACZE


Światowy Dzień AIDS- 1 grudnia 2019

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!
1275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018r w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80 do 30 kwietnia 2019 wykryto 24303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3692 osób i odnotowano 1418 zgonów. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.
HIV może dotyczyć każdego niezależnie od płci, wieku, orientacji, czy stylu życia.
Najczęstszym powodem zakażenia jest brak wiedzy na temat możliwych dróg przenoszenia wirusa oraz ignorowanie ryzyka. Rozróżnia się 3 główne drogi zakażenia wirusem HIV:
– kontakty seksualne,
– przez wniknięcie krwi zakażonej osoby do naszego krwiobiegu, np. przez używanie tych samych igieł i strzykawek,
– zakażenia wertykalne z matki na dziecko podczas ciąży, porodu i karmienia piersią.
22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim działania edukacyjno- informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Można skorzystać z badań w 30 Punktach Konsultacyjno- Diagnostycznych (PKD) współfinansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Agendę Ministra Zdrowia. Oprócz badania, przeprowadzają także rozmowę edukacyjną. Wykwalifikowani doradcy mogą wytłumaczyć, doradzić, ostudzić emocje. Punkty PKD działają we wszystkich województwach. Ich lista dostępna jest na stronie https://aids.gov.pl/pkd/.
Jeśli są wątpliwości lub pytania, związane z HIV czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, można zadzwonić pod bezpłatny numer Telefonu Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448. Do końca grudnia telefon będzie pracował całodobowo.

Informację sporządzono na podstawie notatki (informacji) prasowej KC ds.AIDS


Informacja dla rodziców!

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Hajnówce przy realizacji różnych zadań z zakresu wychowania, profilaktyki oraz dydaktyki. Ustalono na rok szkolny 2019/2020 tematykę działań skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspiera rodziców i nauczycieli w realizacji zadań związanych z wychowywaniem i kształceniem.
Główne zadania Poradni:
Diagnozowanie.
Działalność terapeutyczna.
Opiniowanie i orzekanie.
Prowadzenie grup wsparcia.
Terapia rodzin.
Prowadzenie mediacji.
Interwencja kryzysowa.
Działalność profilaktyczna.
Poradnictwo, w tym zawodowe.
Konsultacje.
Działalność informacyjno- szkoleniowa.
Przesiewowe badanie wzroku, słuchu i mowy.
Kompleksowe wspieranie szkół i przedszkoli.
Zasady korzystania z usług Poradni:
Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Poradni.
Diagnoza lub terapia odbywa się na pisemny wniosek rodziców/ prawnych opiekunów (druki w sekretariacie Poradni).
Udział w warsztatach/ treningach dla rodziców możliwy jest po indywidualnym zgłoszeniu się ( telefonicznie lub osobiście).
Druki zgłoszeń (na badania i terapie), wniosków (o wydanie opinii, orzeczenia) oraz zaświadczeń lekarskich (będących załącznikami do wniosków o wydanie orzeczeń do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego) dostępne są w sekretariacie Poradni oraz na stronie: www.poradniahajnowka.hekko.pl.
Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych bądź pełnoletniego ucznia, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wydawanie orzeczeń odbywa się na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych zgodne z odrębnymi przepisami.
Oferta działań wspierających rodziców i uczniów na terenie Poradni w roku szkolnym 2019/2020:
Zajęcia grupowe:
Warsztaty dla rodziców z dysleksją- 5 spotkań.
Warsztaty dla Dobrych Rodziców- 14 dwugodzinnych spotkań.
Warsztaty logopedyczne dla rodziców „Zabawa a mowa- jak rozwijać mowę własnego dziecka”- 1 spotkanie 90 min.
Co powinno niepokoić w rozwoju mowy dziecka 3-6 letniego? 1 spotkanie 45 minut
Jak chronić dziecko przed zaburzeniami słuchu i mowy- 1 spotkanie 45-60 minut.
Grupa wsparcia dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością- systematyczne spotkania 2 godzinne jeden raz w miesiącu.
Oferta dla uczniów:
Terapia ręki.
Trening ortograficzny- zajęcia dla uczniów klasy IV-VI.
„Ferie z wyobraźnią”- warsztaty dla uczniów klasy III-V
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne/ dla sześciolatków, uczniów klas I-III szkoły podstawowej, uczniów z dysleksją z klas IV-VII.
Zajęcia grupowe usprawniające sferę emocjonalno- społeczną:
– Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippego”- dla dzieci klas I-III.
– Trening Umiejętności Społecznych- dla uczniów klas IV-VI.
6. Zajęcia wspomagające rozwój z elementami sensoplastyki- zajęcia dla przedszkolaków.
Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży:
1. Terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i wymowy.
2. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
3. Wspierająca terapia pedagogiczna.
4. Wspierająca terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z :
– problemami wychowawczymi,
– zaburzeniami emocjonalnymi,
– zaburzeniami zachowania,
– trudnościami w funkcjonowaniu społeczno- emocjonalnym,
– nadpobudliwością psychoruchową.
5. Terapia rodzin.
6. Terapia dzieci z opóźnieniami rozwojowymi.
7. Terapia EEG-Biofeedback.
Materiał przygotowała Marlena Rusiłowicz w oparciu o informator Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hajnówce


Informacja dla rodziców

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e- papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
Polska pod względem korzystania z e-papierosów wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoła posiada regulamin w którym zabrania się używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników.
Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków , którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz w życiu.
Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy. Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.
Skutki zdrowotne wynikające z użycia e-papierosa:
– podrażnienie dróg oddechowych,
– zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach,
– indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych,
– zmniejszenie wydajności układu odpornościowego,
– zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc,
– zmiany behawioralne,
– upośledzenie pamięci,
– skurcze mięśni i drżenie mięśni,
– podrażnienie oczu,
– kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia,
– nudności i wymioty,
– podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej.
Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019r pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.
Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem e-papierosów?
Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadnij, dlaczego nie są bezpieczne.

Materiał sporządzony na podstawie informacji opracowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Pedagog


Informacja

Od dnia 1 października 2019 r. ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów uruchomiona przez Fundację ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
Pod numerem 800 080 222 dzieci, młodzież i rodzice oraz nauczyciele, pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Pod bezpłatny numer telefonu mogą zadzwonić każde młode osoby mające problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Dzięki nowej infolinii mogą skontaktować się ze specjalistami Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w Internecie, zmiany społeczne których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych- cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy może zgłosić się po wsparcie.
W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Wszystkie działania realizowane są bezpłatnie i anonimowa. Specjaliści Fundacji ITAKA udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Pedagog


Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek       –        9.00 – 14.30

Wtorek               –      9.00 – 9.50; 10.40 – 14.20

Środa                 –      10.30 – 14.30

Czwartek            –        8.00 – 13.30

Piątek                 –        9.00 – 11.30


Zadania pedagoga obejmują następujący zakres w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.