Miesiąc

Biblioteka

mgr Leszczyńska Maria

mgr inż. Anna Piekarska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ostapczuk Jerzy

Historia

mgr Hewa Olga

Informatyka

mgr Iwaniuk Jarosław

Język angielski

mgr Syczewska Elżbieta

mgr Szarkowska Edyta

Język białoruski

mgr Bielkiewicz Tamara

Język polski

mgr Alimowska Ewa

mgr Iwaniuk Katarzyna

mgr Kononiuk Alina

Język rosyjski

mgr Gryniewicki Jan

mgr Iwaniuk Katarzyna

Kultura i historia białoruskiej mniejszości narodowej

mgr Bielkiewicz Tamara

Logopeda

mgr Snarska Katarzyna

Matematyka

mgr Iwaniuk Jarosław

mgr Miczejko Helena

mgr Selwesiuk Krystyna

Muzyka

mgr Alimowska Ewa

Nauczanie zintegrowane

mgr Dudzicz Eugeniusz

mgr Grynczel Magdalena

mgr Jakoniuk Anna

mgr Korniluk Helena

mgr Laszkiewicz-Kanarskiya Ewelina

mgr Nazarko Dorota

mgr Przeździak Eugenia

Nauczyciel wspomagający

mgr Derpeńska Izabela

mgr Syczewska Barbara

Pedagog szkolny

mgr Rusiłowicz Marlena

Plastyka

mgr Alimowska Ewa

Przyroda

mgr Dera Barbara

Religia katolicka

ks. mgr Laszuk Marek

ks. mgr Niemyjski Zbigniew

Religia prawosławna

ks. mgr Korniluk Bogumił

ks. mgr Kulik Aleksy

Technika

mgr Iwaniuk Jarosław

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Syczewska Barbara

Wychowanie fizyczne

mgr Januszewski Wojciech

mgr Kopiejczyk Jerzy

mgr Pleskowicz Paweł