Miesiąc

Klasa IIa (stan: 16 uczniów)

Wychowawca: mgr Magdalena Grynczel


Klasa IIb (stan: 18 uczniów)

Wychowawca: mgr Ewelina Laszkiewicz-Kanarskiya


Klasa IIIa (stan: 12 uczniów)

Wychowawca: mgr Dorota Nazarko


Klasa IIIb (stan 17 uczniów)

Wychowawca: mgr Anna Jakoniuk


Klasa IVa (stan: 16 uczniów)

Wychowawca: mgr Olga Hewa


Klasa IVb (stan: 12 uczniów)

Wychowawca: mgr Krystyna Selwesiuk


Klasa VIa (stan: 15 uczniów)

Wychowawca: mgr Katarzyna Iwaniuk


Klasa VIb (stan:  16 uczniów)

Wychowawca: mgr Tamara Bielkiewicz


Klasa VIIa (stan: 22 uczniów)

Wychowawca: mgr Edyta Szarkowska


Klasa VIIb (stan: 23 uczniów)

Wychowawca: mgr Ewa Alimowska


Klasa VIII (stan: 23 uczniów)

Wychowawca: mgr Helena Miczejko