Miesiąc

Klasa Ia (stan: 16 uczniów)

Wychowawca: mgr Magdalena Grynczel


Klasa Ib (stan: 18 uczniów)

Wychowawca: mgr Ewelina Laszkiewicz-Kanarskiya


Klasa IIa (stan: 12 uczniów)

Wychowawca: mgr Dorota Nazarko


Klasa IIb (stan 17 uczniów)

Wychowawca: mgr Anna Jakoniuk


Klasa IIIa (stan: 16 uczniów)

Wychowawca: mgr Eugeniusz Dudzicz


Klasa IIIb (stan: 16 uczniów)

Wychowawca: mgr Eugenia Przeździak


Klasa Va (stan: 15 uczniów)

Wychowawca: mgr Katarzyna Iwaniuk


Klasa Vb (stan:  15 uczniów)

Wychowawca: mgr Tamara Bielkiewicz


Klasa VIa (stan: 22 uczniów)

Wychowawca: mgr Edyta Szarkowska


Klasa VIb (stan: 23 uczniów)

Wychowawca: mgr Ewa Alimowska


Klasa VII (stan: 23 uczniów)

Wychowawca: mgr Helena Miczejko


Klasa VIII (stan: 27 uczniów)

Wychowawca: mgr Maria Leszczyńska