Miesiąc
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.) dopuszczającym od dnia 25 maja br. m.in. możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych oraz w związku z otrzymaną informacją od Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi o znikomej ilości dzieci, których rodzice wyrazili chęć posłania dzieci od dnia 25 maja br. do przedszkola oraz do klas I-III szkoły podstawowej, a także ze względów bezpieczeństwa przedłuża się zawieszenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi (przedszkole i klasy I – III szkoły podstawowej) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz