Miesiąc

12,13 listopada 2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2020/2021. W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w kl. I – VIII (nie prowadzi się nauczania zdalnego).