Miesiąc

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NARWI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu24.11.2020r. (wtorek) o godz. 15.30 w dużej sali gimnastycznej.
Tematyka spotkania:
Szkolenie w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Bieżące funkcjonowanie placówki.
Sprawy różne.

Obecność obowiązkowa.