Miesiąc

W dniu 26.06.2020r. o godz. 9:00 odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej uczniom kl. VIII.

W dniu 29.06.2020r. wydajemy świadectwa uczniom klas I-VII wg harmonogramu:

uczniowie kl. Ia, Ib, IIa w godz. 9:00 -10:00 w małej sali i dużej sali gimnastycznej

uczniowie kl. IIb, IIIa, IIIb w godz. 10:00-11:00 w małej sali i dużej sali gimnastycznej

uczniowie kl. Va, Vb, VIa w godz. 11:00-12:00 w małej sali i dużej sali gimnastycznej

uczniowie kl. VIb, VII w godz. 12:00-13:00 w małej sali i dużej sali gimnastycznej

Podczas wydawania świadectw obowiązują środki ochrony: maseczki i rękawice.

Życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji.