Miesiąc

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Rok szkolny 2019/2020 przejdzie do historii jako rok nietypowy. Rok strachu przed koronawirusem, rok nauki zdalnej, nauki na odległość. Mimo trudności dotrwaliśmy do końca roku szkolnego. To była ogromna praca uczniów, nauczycieli i rodziców.
Gratuluję wszystkim uczniom promocji do klas programowo wyższych, a uczniom klasy VIII gratuluję ukończenia szkoły podstawowej. Życzę Wam, aby rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiegła po Waszej myśli i obyście od września rozpoczęli naukę w wymarzonych przez Was szkołach.
Dziękuję nauczycielom, że mimo problemów i nowej sytuacji w ramach ograniczonego funkcjonowania naszej placówki dołożyli wszelkich starań, aby uczniowie ucząc się w warunkach domowych nie stracili kontaktu ze szkołą i zakończyli rok szkolny z pozytywnymi ocenami.
Dziękuję też rodzicom, którzy w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół byli dla swych dzieci nauczycielami i wychowawcami wspomagającymi proces kształcenia naszych uczniów.
Wraz z personelem niepedagogicznym czekaliśmy na informację od władz o otwarciu szkół i dbaliśmy o to, by ewentualny powrót uczniów do szkoły był bezpieczny, niezagrażający zdrowiu. Za to, bardzo Wam dziękuję.
Wierzę w to, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 zakończy się jak najszybciej i we wrześniu rozpoczniemy naukę i pracę w pełnych klasach, bez maseczek, przyłbic, rękawic w szkole, w której będziemy słyszeć gwar, śmiech, rozmowy, bo takiej ciszy jak jest teraz panuje w murach naszej szkoły nie chcemy.

Życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi