Miesiąc

Planowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły ustalone na dni 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty), zostają zmienione na dni 16, 17, 18 czerwca. W tych dniach odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty i nie będzie realizowane nauczanie zdalne.