Miesiąc

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych zachęcam do korzystania z zabaw i ćwiczeń logopedycznych umieszczonych na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, w zakładce Logopeda.
W ramach konsultacji logopedycznych zapraszam do kontaktu drogą e-mailową katarzyna_snarska@wp.pl

Katarzyna Snarska