Miesiąc

Szanowni Rodzice w zakładce pedagoga zamieściłam prezentację dotyczącą kwestii „Fonoholizmu” uzupełniając wysyłam linki do filmów, które warto obejrzeć jako dodatek „Uzależnienie od smartfona” https://www.youtube.com/watch?v=2Pv_F3I98kU oraz „Jak pokonałam Uzależnienie od Telefonu” https://www.youtube.com/watch?v=EJtS_0EyREE. Zachęcam do rozmowy z młodzieżą na temat mądrego korzystania z telefonów oraz smartfonów. Uwrażliwić na szkodliwy wpływ telefonów na zdrowie młodego człowieka oraz jak mądrze korzystać z czasu wolnego, aby dziecko nie było niewolnikiem smartfona.

Proszę zwrócić uwagę na parę rozwiązań w ograniczaniu korzystania z telefonów.

W jaki sposób rodzice mogą pomóc dzieciom i młodzieży w ograniczaniu i leczeniu fonoholizmu.

 1. Wiek dziecka a pierwszy telefon komórkowy.
 2. Nie dawać telefonu komórkowego dzieciom przed ukończeniem 12. roku życia.
 3. Sposobem wpłynięcia na dzieci i młodzież, którego mogą uczyć rodzice, jest wprowadzenie ograniczeń chociażby wiekowych do korzystania z telefonu. Dzieci też nie muszą posiadać najnowszych modeli, a ograniczyć się mogą tylko do odbierania i wykonywania połączeń.
 4. Rodzice mogą opóźnić proces uzależnienia od TK, dając go dziecku w późniejszym wieku – pow. 13. roku życia. Rodzice mogą wydawać telefon dziecku tylko wtedy, gdy nie mogą w danym dniu mieć innej formy kontaktu.
 5. Rodzice powinni w miarę możliwości jak najbardziej oddalać moment wyposażenia dzieci w telefony komórkowe.
 6. Rodzice powinni od małego wpajać zasady rozsądnego korzystania z telefonu komórkowego, uczyć, gdzie należy lub można z niego korzystać, a kiedy jest to niestosowne.
 7. Dobry przykład rodziców.
 8. Jednym ze skutecznych sposobów, by wpłynąć na dzieci i młodzież, jest wpajanie od najmłodszych lat zasad kultury osobistej, a także zasad moralnych.
 9. Rodzice mogą pilnować, a także powstrzymać się od kupna telefonu komórkowego swoim dzieciom, gdy te są jeszcze w zbyt młodym wieku.
 10. Rodzic w czasie nauki lub przed snem powinien zabierać telefon, aby nie dekoncentrował dziecka. Telefon ma służyć jako pewnego rodzaju rozrywka, ale w ograniczeniu czasowym, natomiast dla dziecka przede wszystkim powinien być urządzaniem do kontaktu z rodzicem.
 • Netykieta – zasady kulturalnego korzystania z telefonu komórkowego.
 1. Rodzice powinni uczyć dzieci, gdzie wolno, a gdzie nie wolno korzystać z telefonu komórkowego – etykieta.
 2. Brak czasu rodziców, a nadużywanie telefonu przez dziecko.
 3. Rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem i poświęcać mu dużo uwagi. Pomóc odnaleźć nowe hobby, zachęcić do spotkań z przyjaciółmi.
 4. Rodzice muszą spędzać więcej czasu z dziećmi, starać się rozmawiać i je zrozumieć, traktować po przyjacielsku, ale bez przesady.
 5. Rodzice powinni młodszym dzieciom organizować wspólny czas, zajęcia, zabawy, a także ograniczyć dostęp do źródła uzależnienia, w tym przypadku do telefonu komórkowego.
 6. Należy ustalić ramy czasowe korzystania z urządzania, a także ograniczyć czynności wykonywane przez telefon komórkowy. Najlepszym sposobem jest profilaktyka, czyli szeroko rozumiana informacja o zagrożeniach.
 7. Ograniczanie pieniędzy na telefon. Rodzice mają duży wpływ na postępowanie swoich dzieci. Płacą rachunki za telefony używane przez ich dzieci, więc powinien być ustalony limit kwoty w danym miesiącu, jaką przeznaczają dzieci na telefon.
 8. Jednym ze sposobów na walkę rodziców z uzależnieniem ich dzieci od telefonów może być zakładanie limitów wykonywanych połączeń i SMS-ów, inną metodą może być stała kwota udostępniana dzieciom, jaką mogą wykorzystać na używanie telefonu. Pozwalałoby to zapobiec wpadaniu przez dzieci w tzw. ciąg SMS-owy. Zaletą takiej metody jest również to, że dziecko uczy się podstaw organizacji dostępnych limitów, tak aby środki finansowe wystarczyły na cały miesiąc korzystania z telefonu.

Jakie mogą być etapy zapobiegania fonoholizmowi wśród dzieci i młodzieży?

 1. Lektura książek, opracowań i raportów z badań w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem Internetu i telefonu komórkowego.
 2. Rozmowy z dzieckiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie telefonu komórkowego (najmłodszym kupować proste telefony o nieskomplikowanych funkcjach).
 3. Monitorowanie konta dziecka. Ustalenie wydatków finansowych (miesięcznych) na telefon (najlepiej limit rozmów na kartę).
 4. Działania wychowawcze – rozmowy, nawet stosowanie zakazu korzystania z Internetu przez telefon komórkowy (przez powiem okres- ważna jest konsekwencja), lub zakaz korzystania z dłuższych rozmów telefonicznych, jeśli dziecko nadużywało telefonu.
 5. Netykieta – omawianie zasad kulturalnego korzystania z telefonów komórkowych (gdzie korzystać można, a gdzie się nie powinno).

W razie wystąpienia uzależnienia:

Wizyty u specjalistów (lekarzy, psychologów, terapeutów). Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że tylko współpraca rodziny i szkoły może przynieść pożądane efekty. Częste rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym celem analizy zachowania dziecka w szkole (czy problem jest obecny również w szkole?, jeśli tak to obserwacja i monitorowanie oraz stała kontrola) jak również pomoc w formie rozmów z dzieckiem oraz uczestniczenie w zajęciach wychowawczych na których podejmowane są różne kwestie z zakresu profilaktyki.

Marlena Rusiłowicz