Miesiąc

Dnia 28 maja 2015r odbył się Powiatowy Konkurs pt.: ,,Nasze Bezpieczeństwo 2015r.”pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Udział wzięło trzech uczniów z klasy V: Daria Mikołajczuk, Jakub Kurianowicz oraz Mateusz Rusiłowicz. Przygotowywali się z zakresu tematycznego dotyczącego prewencji kryminalnej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo na obszarach wodnych, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego. Drużyna naszej szkoły konkurowała o wygraną z ośmioma szkołami z powiatu hajnowskiego. Nasi uczniowie otrzymali nagrody za udział i wręczono dyplom osobie przygotowującej do konkursu- pedagogowi szkolnemu.

Przed rozdaniem nagród młodzież zwiedziła Komendę Powiatową Policji: obejrzeli salę zatrzymań, a także salę ekspertyz kryminalnych śladów zbrodni i przestępstw, pomieszczenie w którym wykonują zdjęcia osobom zatrzymanym oraz plac wokół komisariatu, radiowozy i skuter policyjny.

Uczniowie skorzystali z poczęstunku słodkiego przygotowanego przez organizatorów finału st.sierż.Joannę Węcko oraz Annę Pawluczuk z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii.

Marlena Rusiłowicz