Miesiąc

Drzwi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi otwarte były dla wszystkich, którzy w piątkowe popołudnie 15 V 2015 r. przyszli zobaczyć młodych artystów występujących podczas uroczystości szkolnej z cyklu „Zachować w pamięci”. To przedsięwzięcie stało się tradycją naszej szkoły.

Licznie zgromadzonych rodziców, gości, uczniów, dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników szkoły powitała Nina Abramiuk, nauczycielka języka białoruskiego. Na uroczystość przybyli zacni goście m.in: z-ca przewodniczącego BTSK w Białymstoku – dr Bazyl Siegień, Pani Katarzyna Filipiuk, członek Zarządu Powiatu w Hajnówce – Pani Agnieszka Jarmocik, radni Gminy Narew – Pani Joanna Krystyna Szafrańska, Pani Aneta Leonowicz, Pani Wiera Dudzicz, Pani Anna Jakoniuk, Pan Michał Kozyrski i Pan Roman Ostapczuk, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Lena Maksimiuk Kojło, Ks. Prot. Aleksy Kulik wraz z małżonką, zastępca grupy literackiej „Białowieża” Pan Wiktor Stachwiuk, ludowa poetka – Pani Wiera Rusinowicz i inni.

Przed publicznością prezentowali się dzieci z przedszkola i uczniowie uczący się języka białoruskiego. Jako pierwsze wystąpiły recytatorki z przedszkola – Dominika Chilimoniuk i Oliwka Rzepko. Następnie swój występ mieli uczniowie kl. I. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiersze i krótkie scenki humorystyczne. Uczniowie kl. II – IV i gimnazjum (kl. I) zaprezentowali przedstawienia o charakterze obrzędowym: „Kaliady”, „Bahaty wieczar u Sciapanawych”, „Chworaja Martynka”, „Napiaredadni Wialikadnia”.

Zabawną scenkę pt. „Na autobusnym prypynku” przedstawiły piątoklasistki: Julka Iwaniuk-Sawczuk, Julka Szklarzewska i Julka Paszkowska. Widzowie z entuzjazmem przyjęli występ gawędziarzy: Agaty Ostapczuk i Krystiana Poskrobko.

Podczas uroczystości wystąpiła dziecięca grupa wokalna Narwiańskiego Ośrodka Kultury prowadzona przez Panią Paulinę Kozioł.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali kolejno dyrektor szkoły Pan Jerzy Ostapczuk oraz Pani Agnieszka Jarmocik. Dziękując za przygotowaną uroczystość nawiązali do dawnych obrzędów i podkreślili, że należy podtrzymywać te piękne i bogate tradycje, oraz dalej rozwijać u dzieci zdolności artystyczne. Wielki trud pracy uczniów doceniła Dyrekcja i zgromadzona na sali publiczność.

Jak co roku nie zawiedli także rodzicie, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Podziękowania należą się: Agnieszce Poroc, Agnieszce Chilimoniuk, Alinie Iwaniuk-Sawczuk, Ewie Andrzejczyk, Katarzynie Aleksiejuk, Anecie Leonowicz, Jolancie Stańko, Marzenie Korcz, Kamili Jakimiuk oraz Irenie Pawluczuk.

Na zakończenie imprezy wszystkim uczniom zostały wręczone nagrody rzeczowe.

Sponsorami uroczystości byli: Bank Spółdzielczy w Narwi, Rodzice, sklepik szkolny – Pan Mirosław Kojło oraz firma „Hoop” z Bielska Podlaskiego.

Mam nadzieję, że uroczystość „Zachować w pamięci” będzie dla wszystkich obecnych w tym dniu miłym wspomnieniem. Zapraszamy za rok.

Nina Abramiuk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA