Miesiąc

Dnia 04.12.2019 odbyły się dwugodzinne warsztaty dla uczniów z klas VIab na temat: „Ja i Ty to My” prowadzone przez Panią psycholog Monikę Pawłowską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hajnówce. Treści realizowane podczas zajęć dotyczyły zagadnień kompetencji społeczno- emocjonalnych.

Prawidłowe kształtowanie umiejętności społeczno – emocjonalnych już od najmłodszych lat zapewnia dzieciom lepsze wyniki w nauce, a później sukcesy w życiu zawodowym.

Dzieci, które rozumieją emocje, potrafią wyznaczać sobie pozytywne cele i osiągać je, odczuwają empatię, nawiązują i utrzymują dobre relacje, a także podejmują odpowiedzialne decyzje mogą sprawnie funkcjonować w społeczeństwie, co sprzyja ich właściwemu rozwojowi emocjonalnemu oraz społecznemu.

Pedagog szkolny