Miesiąc

Wg Ministerstwa Zdrowia papierosy pali ponad 32% Polaków, liczba zgonów, które wynikają bezpośrednio z palenia tytoniu, według różnych szacunków, dochodzi do blisko 100 tys. Rocznie. Szacuje się, że 38% wszystkich zgonów mężczyzn w wieku 38-69 lat powstaje w związku z paleniem tytoniu.

Rak płuc jest bezdyskusyjnie najczęstszą przyczyną zgonów pośród nowotworów złośliwych, zarówno wśród mężczyzn jak i niestety ostatnio także wśród kobiet. 94% przypadków raka płuca u mężczyzn i 68% u kobiet jest wynikiem palenia tytoniu.

Projekt nowelizacji ustawy antytytoniowej w Polsce

  1. W projekcie ma znaleźć się zakaz sprzedawania e-papierosów młodzieży poniżej 18 roku życia.
  2. Projekt miałby zawierać także zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie oraz zawierających dodatki określone w ustawie.
  3. Planowane są ograniczenia w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych (elektroniczne papierosy lub pojemniki zapasowe).
  4. Projekt proponuje ponadto wprowadzenie zakazu sprzedaży transgranicznej na odległość- np.. przez Internet- wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz pojemników z płynem zawierającym nikotynę do ponownego ich napełnienia.
  5. Projekt zakłada ograniczenie miejsc palenia papierosów elektronicznych, analogicznie do obecnie obowiązującego zakazu palenia wyrobów tytoniowych: w miejscach publicznych oraz wprowadzenie zakazu sprzedaży e-papierosów na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szkół, placówek oświatowych i obiektów sportowo- rekreacyjnych, a także w automatach.

Źródło: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia

Państwowa Inspekcja Handlowa

Ważnym aspektem jest profilaktyka antynikotynowa i wczesna interwencja skierowana do młodzieży przez środowisko rodzinne i szkolne. Wspólna współpraca daje zadawalające efekty.

,,PALENIE TYTONIU SILNIE UZALEŻNIA- NIE ZACZYNAJ PALIĆ”

Marlena Rusiłowicz