Miesiąc

Wpłat na obiady za miesiąc październik kl. I – VIII
dokonujemy do dnia 05 każdego miesiąca.
Wpłacamy wyłącznie na rachunek bankowy:
30 8086 0004 0000 0114 2000 0050
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj posiłku np. II danie, październik, imię i nazwisko, klasę dziecka.

zupa – 18.90 zł
II danie – 71.40 zł
pełny obiad – 90.30 zł

UWAGA!!!
Osoby, które zgłaszały wypisy z obiadów proszę o kontakt z wychowawcą w celu ustalenia kwoty odpisu.