Miesiąc

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. o godz. 9:00 na placu szkolnym.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2020r. obowiązuje odświętny strój uczniowski.
Podczas uroczystości rodziców/ prawnych opiekunów obowiązują aktualne przepisy prawa dotyczące zachowania w przestrzeni publicznej.