Miesiąc

(opracowano na podstawie wytycznych GIS i Biblioteki Narodowej)

W związku z trwającą pandemią COVID-19 funkcjonowanie biblioteki szkolnej ulega zmianie i ograniczeniu. Wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki.
Postanowienia ogólne:

Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach, może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
Zostaje ograniczona obsługa czytelnika (dostęp do czytelni, księgozbioru i czasopism).
Korzystać z biblioteki mogą tylko osoby zdrowe, bez objawów przeziębienia.
Użytkownicy biblioteki powinni zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 metra) i nie przekraczać wyznaczonych linii.
Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję blatu.
Ogranicza się użytkowanie księgozbioru – ze względów bezpieczeństwa i zbliżającego się końca roku szkolnego nie będą realizowane wypożyczenia do domu.
Biblioteka będzie otwarta w wyznaczonych dniach i godzinach.
Organizacja pracy biblioteki szkolnej:

Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
Przypomina się  uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych książek i podręczników zgodnie z zapisami regulaminów: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek (tylko z podręczników), usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę oddawanych książek i podręczników.
Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek. Przyniesione przez uczniów książki  do zwrotu powinny być zapakowane w foliową torebkę lub reklamówkę. W środku powinna znajdować się kartka z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia, spis książek oddawanych (tytuł, autor) i dane kontaktowe do rodziców- numer telefonu. Podręczniki i książki przyjmowane będą przez bibliotekarza w Małej sali gimnastycznej (wejście od małej sali) w wyznaczonych dniach i odłożone do oznaczonego pudełka. Wszystkie przyjęte książki z  biblioteki  pozostają tam  na czas kwarantanny (72 godz.).
Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego oddanych materiałów i odnotowuje zwroty w dokumentacji bibliotecznej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek ubytków lub złego stany podręczników i książek bibliotekarz skontaktuje się z rodzicami ucznia.

Zwrot podręczników, lektur i innych książek do biblioteki będzie się odbywać:
od 19.06 do 24.06 w godzinach od 8.00 do 14.00

  Anna Piekarska