Miesiąc

Dzieci i młodzież z klas Iab,IIab,IIIab oraz Vab i VIab brały udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistę z Ośrodka Profilaktyki Społecznej z Krakowa dnia 28.11.2019r. Tematyka zajęć obejmowała treści z zakresu profilaktyki uzależnień. W młodszych klasach poruszone zostały następujące zagadnienia z tematu: „NiechceMISIE” dotyczące promocji zdrowia, planowanie wolnego czasu, rola snu i odpoczynku, zagrożenia związane z używkami, stawianie granic i asertywne zachowania oraz ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań. Zaprezentowana postawa bohaterów zajęć NiechceMISIE uwielbiają wszystko, co jest zdrowe i dobre dla dzieci. Prawidłowo się odżywiają, dużo ćwiczą i nie ulegają żadnym pokusom. Swoim sposobem na życie chcą zarazić wszystkie dzieci. Uczniowie poprzez przykład bajkowej postaci mogą czerpać wzór do naśladowania w rzeczywistości.

Młodzież natomiast uczestniczyła w warsztatach dotyczących tematu: „Rozrywki bez używki”, podczas których poruszono następujące zagadnienia: sytuacje sprzyjające sięganiu po substancje szkodliwe, negatywne skutki używek, presja rówieśnicza, trudne wybory, asertywność i umiejętność mówienia „nie”, mechanizm uzależnienia oraz pomoc i wsparcie dla osób sięgających po używki. Celem warsztatu było ukazanie negatywnych konsekwencji sięgania po nieznane substancje. Rozmowa na temat alkoholu, narkotyków, papierosów, dopalaczy i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. Pokazano jak spędzać wolny czas bez niebezpiecznych środków oraz uczono asertywności i pewności siebie.

Pedagog szkolny