Miesiąc

20 maja 2016 roku w naszej szkole odbyła się coroczna uroczystość z cyklu „Zachować w pamięci”.

Licznie zgromadzonych gości, rodziców, dyrekcję i nauczycieli oraz uczniów i pracowników szkoły powitała Pani Nina Abramiuk, nauczycielka języka białoruskiego będąca zarazem organizatorką imprezy. Na uroczystość przybyli zacni goście, a wśród nich: przewodniczący ZG BTSK w Białymstoku Pan Jan Syczewski oraz zastępca Pan Bazyli Siegień, dyrektor NOK-u w Narwi Pani Agata Smoktunowicz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Narwi Pani Anna Andrzejuk-Sawicka, księża: proboszcz parafii prawosławnej ks. mitrat Bazyli Roszczenko z matuszką oraz ks. prałat Zbigniew Niemyjski z parafii rzymskokatolickiej.

Przed publicznością prezentowali się uczniowie uczący się języka białoruskiego, w tym laureaci wielu nagród zdobytych na przeglądach i konkursach poświęconych językowi białoruskiemu. Młodzi aktorzy umiejętnie przedstawiali humorystyczne scenki autorstwa Pani Niny Abramiuk oraz adaptacje scenariuszy innych autorów.

Widzowie bardzo entuzjastycznie reagowali na kolejne występy naszych uczniów. Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał dyrektor szkoły Pan Jerzy Ostapczuk, wójt gminy Narew Pan Andrzej Pleskowicz oraz przewodnicząca Rady Gminy Pani Walentyna Timofiejuk i Pani Agnieszka Jarmocik. Dziękując za przygotowaną uroczystość przypomnieli, że należy podtrzymywać bogate tradycje, a także dalej rozwijać u dzieci zdolności aktorskie. W drugiej części spotkania wystąpił Pan Marek Skomorowski, który umilił widzom czas śpiewając piosenki w języku białoruskim przy akompaniamencie akordeonu.

Serdeczne podziękowania należą się sponsorom oraz rodzicom, którzy wspierali przygotowanie imprezy i przygotowali poczęstunek. W tym roku sponsorami imprezy byli Bank Spółdzielczy w Narwi, Państwo Jolanta i Andrzej Wszeborowscy oraz firma Hoop z Bielska Podlaskiego.

Edyta Szarkowska

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC