Miesiąc

Dnia 09.05.2016r odbył się spektakl pt: „Droga do nikąd” przedstawiony przez  animatorów z Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja ,,Magik” z Białegostoku. Obejrzeli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej w Narwi.

Istotną częścią przedstawienia było ukazanie źródeł zagrożenia oraz wskazanie sposobów na przeciwstawienie się agresywnej ofercie rynku narkotykowego. Treść spektaklu dotyczyła życia młodej dziewczyny uwikłanej w uzależnienie od narkotyków.

Pomysł przedstawienia oparty był na formule połączenia teatru tradycyjnego, gdzie podstawowym znakiem wyrazu był język oraz teatru cienia i pantomimy. Podczas spektaklu sceny teatru cieni przeplatane były scenami dialogowymi, ale wszystko miało wymiar symboliczny i prowadził do refleksji nad ograniczeniami, wolną wolą, wolnością i samoświadomością jednostki ludzkiej.

Marlena Rusiłowicz