Miesiąc

W dniach 5 oraz 7 czerwca uczniowie III klasy gimnazjum wzięli udział w szkoleniu na temat udzielania pierwszej pomocy. We wtorek (5 czerwca) nasi uczniowie zapoznawali się z teorią udzielania pierwszej pomocy. Natomiast drugiego dnia (7 czerwca) przystąpiono do części praktycznej. Uczniowie przy pomocy prowadzącej ćwiczyli oddechy oraz uciski ratownicze.

Na koniec wszyscy przystąpili również do egzaminu pisemnego, a także praktycznego, pomyślnie kończąc szkolenie.

Marta Kozłow