Miesiąc

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Berezowiec Agata

Zastępca przewodniczącej – Kozłow Marta

Sekretarz – Golonko Magdalena

Skarbnik – Poroc Kornelia,  Kotyńska Miriam

Sekcja dekoracyjna – Szulińska Magda, Kosakowska Kamila

Sekcja rozrywkowa – Bańkowska Katarzyna, Łukaszuk Daniel, Stulgis Mateusz

Sekcja kronikarska – Szklarzewska Julia, Ostaszewska Aleksandra