Miesiąc

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek       –        8.00 – 14.30

Wtorek               –       8.00 – 14.30

Środa                 –       11.30 – 13.30; 14.25 – 15.25

Czwartek            –        8.00 – 8.50; 10.00 – 12.40

Piątek                 –        8.00 – 10.30


Zadania pedagoga obejmują następujący zakres w szczególności:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dnia 18.01.2019r wolontariusze naszej szkoły z klas III gimnazjum, VIIIb, VII i VI uczestniczyli w wycieczce do Warszawy jako nagroda za aktywny udział i zaangażowanie w różnych akcjach charytatywnych oraz w pomoc dla potrzebujących z Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie.

Podczas wyjazdu zapewnione były następujące atrakcje:

  1. Film POLARIS w Planetarium Niebo Kopernika, prelekcja i pokaz gwiazdozbiorów oraz planet.
  2. Wystawy, pokaz eksperymentów oraz doświadczeń w Centrum Nauki Kopernik związanych z różnymi dyscyplinami wiedzy, w szczególności związanymi z fizyką, przyrodą, biologią i chemią.

Pedagog szkolny


Światowy Dzień AIDS

           1 grudzień 2018r. to Światowy Dzień AIDS który obchodzony był również w naszej szkole. Uczniowie klas VII, VIIIab i III gim uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną w dniach 05 i 07 grudzień dotyczących tejże tematyki.

Na tablicy ściennej zamieszczone zostały podstawowe informacje dotyczące statystyki HIV/ AIDS, powody zakażenia i profilaktyka w kierunku HIV/AIDS.

Warto więc pamiętać że:                 

HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS. Problem HIV/AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego.

Na świecie żyje 36,7 mln ludzi z HIV, co roku ok.2 mln zakaża się wirusem, średnio milion osób umiera z powodu AIDS.

W Polsce od 1985r do 30 czerwca 2018r. wykryto 23233 zakażeń wirusem HIV, 3619 osób zachorowało na AIDS, a 1398 osób zmarło z powodu AIDS.

Najczęstszym powodem zakażenia jest brak wiedzy na temat możliwych dróg przenoszenia wirusa oraz ignorowanie ryzyka.

Rozróżnia się 3 główne drogi zakażenia wirusem HIV:

– kontakty seksualne,

– przez wniknięcie krwi zakażonej osoby do naszego krwiobiegu, np. przez używanie tych samych igieł i strzykawek,

– zakażenia wertykalne z matki na dziecko podczas ciąży, porodu i karmienia piersią.

Punkty konsultacyjno – diagnostyczne pracują przez cały rok. Ich adresy oraz godziny otwarcia dostępne są na stronie http://aids.gov.pl/pkd.

Marlena Rusiłowicz