Miesiąc

Biblioteka

mgr Leszczyńska Maria

mgr Wachol-Worończuk

Biologia

mgr Dera Barbara

Chemia

mgr Wachol-Worończuk Karolina

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ostapczuk Jerzy

Fizyka

mgr Miczejko Helena

Geografia

mgr Selwesiuk Krystyna

Historia

mgr Hewa Olga

Informatyka

mgr Iwaniuk Jarosław

mgr Osipiuk Nadzieja

Język angielski

mgr Syczewska Elżbieta

mgr Edyta Szarkowska

Język białoruski

mgr Abramiuk Nina

Język polski

mgr Kononiuk Alina

Język rosyjski

mgr Gryniewicki Jan

mgr Iwaniuk Katarzyna

mgr Szamborska Dorota

Kultura i historia białoruskiej mniejszości narodowej

mgr Abramiuk Nina

Matematyka

mgr Miczejko Helena

Muzyka

mgr Szamborska Dorota

Pedagog szkolny

mgr Rusiłowicz Marlena

Plastyka

mgr Szamborska Dorota

Religia katolicka

ks. mgr Niemyjski Zbigniew

Religia prawosławna

ks. mgr Korniluk Bogumił

ks. mgr Kulik Aleksy

Wiedza o społeczeństwie

mgr Hewa Olga

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Szamborska Dorota

Wychowanie fizyczne

mgr Kopiejczyk Jerzy

mgr Pleskowicz Paweł