Miesiąc

XV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs religijny, który odbył się 11 maja 2019.

Konkurs do którego przystąpiło 2 uczniów z naszej szkoły skierowany był dla klas I-VI, gimnazjum i uczniów szkół średnich.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców

W kategorii gimnazjum I miejsce uzyskał Marko Kutuzov, II miejsce zajął Vladyslav Kutuzov.

Wszyscy uczniowie dostali dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.

Nina Abramiuk


Do eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Białoruskiego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty przystąpił uczeń III klasy – Vladyslav Kutuzov, uczący się trzeci rok języka białoruskiego. Uczeń włożył wiele wysiłku oraz długotrwałego zaangażowania. Ma za sobą zmagania się z wiedzą, emocjami, sprawdzaniem swoich umiejętności i możliwości. Przeszedł pomyślnie wszystkie etapy. Uzyskał tytuł laureata.

Nina Abramiuk

 


W dniu 06.03.2019r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Wśród laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły Vladyslav Kutuzov z klasy III, natomiast finalistą tego konkursu został Marko Kutuzov z klasy III.

Do konkursu przygotowywała pani Katarzyna Iwaniuk.

Katarzyna Iwaniuk

 


SPOTKANIE Z MOSKWĄ”

7 listopada 2018 roku 14 uczniów naszej szkoły przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu „Встреча с Москвойzorganizowanego przez Centrum Edukacji Ego Partum.

Uczniowie zmierzyli się z 20 pytaniami dotyczącymi Moskwy – położenia geograficznego, historii i zabytków miasta. Test sprawdzał też sprawności językowe w zakresie gramatyki
i słownictwa języka rosyjskiego. Rozwiązując test, uczniowie musieli wykazać się również umiejętnością czytania ze zrozumieniem.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

 Tytuł LAUREATA otrzymał:

Marko Kutuzov, klasa III gimnazjum – 38p./40p.,

nauczyciel przygotowujący – p. Katarzyna Iwaniuk,

Wyróżnienie:

Julia Szklarzewska, klasa III gimnazjum – 37p./40p.,

nauczyciel przygotowujący – p. Katarzyna Iwaniuk,

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dorota Szamborska