Miesiąc

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek.

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 1051 woluminów wartości 15 000 zł, jednak na początku realizacji projektu wysłano zapytanie dotyczące oferty cenowej książek do hurtowni/księgarni. Wyboru najlepszej oferty dokonała komisja składająca się z wicedyrektor szkoły, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców oraz nauczyciela bibliotekarza. Na początku realizacji projektu w naszej szkole przeprowadzono sondaż czytelniczy wśród uczniów, nauczycieli, rodziców. Miał on na celu skonsultowanie planowanego wyboru i zakupu pozycji do biblioteki. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zainteresowań czytelników. Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Narwi obejmowało również uczestniczenie uczniów w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę. Ponadto organizacja pracy biblioteki dostosowana została  do potrzeb uczniów. Uczniowie mieli możliwość wypożyczania książek na wakacje i ferie. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowiły 50 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze.

W okresie realizacji programu zrealizowano następujące działania  promujące czytelnictwo:

 • pięć projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowo zakupionego  księgozbioru biblioteki szkolnej:
 • W szkole zorganizowano również kiermasz książek. Uczniowie mieli możliwość zakupu ciekawych pozycji do swoich prywatnych biblioteczek.
 • Podczas pierwszego spotkania z rodzicami każdy wychowawca wygłosił prelekcję dla rodziców pt.: „Wpływ czytania na rozwój dzieci”.
 • W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Narwi:
 • udział uczniów w przedstawieniach organizowanych przez bibliotekę
 • udział uczniów w spotkaniach autorskich
 • udział uczniów w Dyskusyjnym Klubie Książki
 • udział uczniów w wycieczkach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
 • Konkurs literacko-czytelniczy na recenzję ulubionej książki
 • Konkurs graficzny na projekt ulotki promującej czytanie
 • Szkolny Dzień Głośnego Czytania pt. „Kto mi poczyta?”
 • Wystawa zakupionych nowości wydawniczych (czytelniczych), jak również wystawy okolicznościowe

Realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Księgozbiór został wyposażony nie tylko o lektury szkolne, ale również o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Wzrosła również świadomość rodziców w zakresie znaczenia książki w życiu dziecka.

Maria Leszczyńska

Karolina Wachol-Worończuk