Miesiąc

Uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w roku szkolnym 2018/2019 w następujących spotkaniach z przedstawicielami szkół średnich w ramach poradnictwa zawodowego:

  1. Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim dnia 18.02.2019
  2. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku dnia 26.02.2019
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce dnia 15.03.2019
  4. Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku dnia 22.03.2019
  5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku dnia 22.03.2019
  6. Zespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku dnia 25.03.2019

Marlena Rusiłowicz


W ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego młodzież uczestniczyła w szeregu różnych spotkań z przedstawicielami szkół średnich organizowanych w naszej szkole, ale również korzystając z Dni Otwartych szkół w województwie podlaskim. Przed podjęciem decyzji – jaką szkołę wybrać młodzież brała udział w badaniu dotyczącym profilu zainteresowań zawodowych. Poprzez wyniki z badania mogli szerzej spojrzeć na własne predyspozycje zawodowe, umiejętności czy zainteresowania. Otrzymali bardzo dokładny zarys ukierunkowany na dane profile: człowiek – człowiek, człowiek – technika, człowiek – przyroda, człowiek – dane i człowiek – obraz artystyczny, co ułatwiło wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Dodatkowo dnia 02.04.2019 młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zaprezentowaną w naszej szkole oraz dnia 05.06.2019 uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Technikum Mechanicznego w Michałowie.

Marlena Rusiłowicz