Miesiąc
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
Część językowa – 12 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty Język polski – 15 kwietnia 2019 r.
Matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.