Miesiąc

DSC_0014 800x600

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Miron, (właściwie Mirosław Miron Chodakowski) był polskim arcybiskupem prawosławnym, generałem brygady, doktorem teologii, wikariuszem Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego.

Urodził się 21 października 1957 r. w Białymstoku. W 1972 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył wraz z Liceum Ogólnokształcącym w 1976 r. Kontynuował naukę w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym przy Klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej.

17 grudnia 1978 r. złożył pierwsze śluby zakonne, 25 grudnia 1978 r. wyświęcony na diakona, 15 lutego 1979 r. wyświęcony na hieromnicha. Wcześniej podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Przełożony 1979-84 klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej, 25 czerwca 1984 r. podniesiony do stopnia ihumena. 1984-98 r. budowniczy i przełożony supraskiego monasteru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Doktor teologii za pracę „500-lecie Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu 1498-1998 roku”. Decyzją Soboru Biskupów 7 kwietnia 1990 r. podniesiony do godności archimandryty.

Chirotonię biskupią przyjął 10 maja 1998 r., 15 sierpnia 1998 r. mianowany na stopień gen. bryg. na katedrze Prawosławnej Diecezji Polowej od 1 października1998 r.. Z okazji 10-lecia chirotonii biskupiej 10 maja 2008 r. został podniesiony do godności arcybiskupa.

Kilka dni przed katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem Arcybiskup Miron przewodniczył paschalnym nabożeństwom w soborze św. Trójcy w Hajnówce.

Arcybiskup Miron Chodakowski zginął śmiercią tragiczną w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Na podstawie: www.wrotapodlasia.pl

 

5 września 2010 roku Rada Gminy Narew jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu gimnazjum imienia Arcybiskupa gen. dyw. Mirona Chodakowskiego. Uroczystość nadania imienia odbyła się 19 listopada 2010 roku. Orkiestra wojskowa odegrała hymn, a flaga państwowa została wciągnięta na maszt.

Stało się to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu ludzi. Wielkie wsparcie okazał dyrektor Pronaru pan Sergiusz Martyniuk, który ufundował tablicę pamiątkową.

W szkole jest izba pamięci, której fundatorami są Roman Bojczuk i Roman Kardasz. Zgromadzono w niej pamiątki po naszym patronie, które ofiarowała rodzina, ordynariat i wiele innych osób. Siostry ze Zwierek wyhaftowały sztandar, ufundowany przez Jana Miniuka i Jana Suchodołę. Na sztandarze jest wizerunek władyki oraz ideały, które przyświecały naszemu patronowi – wiara, wytrwałość, pomoc innym.

Arcybiskup był dla wszystkich wzorem. Postaramy się podążać jego śladem.

(21) 800x600 (36) 800x600 DSC_0034 800x600 DSC_0033 800x600 DSC_0032 800x600 DSC_0020 800x600 DSC_0036 800x600 (22) 800x600 DSC_0023 800x600 DSC_0022 800x600 (30) 800x600 DSC_0029 800x600 DSC_0028 800x600 (25) 800x600 DSC_0042 800x600 DSC_0041 800x600 DSC_0027 800x600 DSC_0039 800x600