Miesiąc

Zadeklarowane kwoty należy wpłacać na konto Rady Rodziców:
81 8086 0004 0000 2509 2000 0010
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi
ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew


W naszej szkole będzie można skorzystać z porad i konsultacji Pani psycholog Anny Kowalskiej z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hajnówce. Pierwszy termin dyżuru odbędzie się dnia 28 listopada 2018r od godziny 13.00 do 15.00. Kolejne odbywać się będą co dwa miesiące. Termin wizyty będzie wcześniej podany na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej przy szatni. Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

 

  „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”

 Janusz Korczak

Jesteśmy po to, aby wspomóc rodziców w tak ważnym procesie jakim jest oddziaływanie wychowawcze na rozwój naszych uczniów.

 Marlena Rusiłowicz