Miesiąc

Od drugiego semestru 2016/2017 chętni uczniowie klasy V oraz uczniowie klas I-III gimnazjumwzięli udział w projekcie, który miał na celu praktyczne użycie języka angielskiego oraz przypomnienie czym jest sztuka epistolarna. Uczniowie mieli wysyłać tradycyjne listy drogą pocztową. Przy pomocy programu eTwinning nauczycielka angielskiego Barbara Dudzicz odnalazła chętnych nauczycieli do współpracy. Do współpracy włączyła się również p. Edyta Szarkowska. Uczniowie z klasy V mieli korespondować z uczniami z Włoch. Natomiast uczniowie gimnazjum nawiązali znajomość z uczniami z Turcji. Nasi uczniowie jako pierwsi napisali do uczniów z zagranicy. Z niecierpliwością czekali na odpowiedź zwrotną. Kiedy listy w końcu nadeszły, wywołały one wiele radości wśród uczniów. Niektórzy z nich otrzymali drobne upominki od swoich nowych kolegów i koleżanek z zagranicy. Kolejne listy od naszych uczniów już zostały wysłane.

Barbara Dudzicz