Miesiąc

W dniach 18 i 19 marzec 2019 uczniowie brali udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistę z Dialogu Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Tematyka zajęć dotyczyła bloku z zakresu: „Przemoc, hejt, mowa nienawiści. Dokąd nas prowadzi?”

Z obserwacji w szkole wynika, że dzieci i młodzież coraz częściej odnosi się do siebie bez szacunku i wzajemnej akceptacji pod różnymi aspektami. Częściej są to zachowania mniej otwarte na przyjaźnie, bardziej powierzchowne. Uczniowie komunikują się ze sobą w formie krótkich komunikatów, bez szerszych wypowiedzi. Komunikację między sobą zastępują na przerwach korzystaniem z telefonów komórkowych. Zubożałe relacje prowadzą niekiedy do konfliktów, obrażania się, poniżania w świecie realnym jak również wirtualnej rzeczywistości. Zachowania dzieci stały się bardziej egoistyczne, bez odczuwanych więzi emocjonalnych, empatii. Dlatego też, aby relacje uczniów mogły się zmienić na bardziej przyjazne i tolerancyjne zachęcono dzieci i młodzież do otwartości i poznania czy przypomnienia treści dotyczących prawidłowej komunikacji na zajęciach ze specjalistą.

Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach na temat:

„ Wolność słowa, a mowa nienawiści – gdzie zaciera się granica?”. Uczniowie podejmowali następujące kwestie:

– wyjaśnienie pojęć: wolność słowa, mowa nienawiści;

– ukazanie granic wypowiedzi, czyli kiedy i co można powiedzieć, a kiedy nie;

– konsekwencje prawne, moralne, społeczne wypowiedzi.

Działania profilaktyczne kierowane do uczniów powinny zmienić stosunek między nimi. Ale aby zwiększyć siłę oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych na dzieci i młodzież działania powinny być podjęte we współpracy z rodzicami wtedy będą miały większą siłę oddziaływania na ich postawę i spojrzenie na innych.

 Marlena Rusiłowicz