Miesiąc

DRODZY RODZICE!
W związku z ogłoszeniem akcji strajkowej nauczycieli i pracowników szkoły od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania informuję, że
08.04.2019 – 12.04.2019r. istnieje zagrożenie odwołaniem zajęć dydaktycznych
10 – 12.04.2019r. egzamin gimnazjalny odbędzie się
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w dniach akcji strajkowej zapewnia dzieciom i uczniom opiekę.
O wszelkich zmianach informacje będą przekazywane na bieżąco.

Plan ciągłości działania procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego na okres strajku
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

przedszkole – bohaterowie naszych bajek (oglądanie ulubionych bajek) zabawy ogólnorozwojowe wg zainteresowań
kl. I-II – spotkanie z książką w/w zainteresowań
kl. IV-VI – gry i zabawy wg zainteresowań
kl. VII-VIII i kl. III gimnazjum – zajęcia sportowe w sali gimnastycznej