Miesiąc

Muzeum Pamięci Sybiru, Związek Sybiraków oraz Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru zorganizowały Zaduszki Sybirackie, które odbyły się 9 listopada w szkole nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku. Spektakl poetycko-muzyczny „Sybirski wiatr” został przygotowany pod kierownictwem Ewy Alimowskiej i Olgi Hewy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
W spektaklu wykorzystano wiersze Ireny Kozińskiej, Mariana Jonkajtysa, Alicji Dawidowicz, Elżbiety Leopold, fragmenty pracy „Bieżeństwo” pod redakcją Katarzyny Sawczuk, Anny Kondratiuk, Anny Szerszunowicz, pieśń „Marsz Sybiraków”, polskie pieśni patriotyczne, pieśń „Sybirski wiatr” (sł. i muzyka Ewa Alimowska).  8 listopada spektakl obejrzeli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi. Była to wyjątkowa lekcja historii.

Olga Hewa