Miesiąc

Najbardziej aktywne wolontariuszki Gabriela Seliwoniuk, Urszula Robkowska, Julia Sołoguba, Marta Kozłow z kl.III gim. i Aleksandra Anchimiuk z kl.VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi przeprowadziły w dniu 25.05.2018r zbiórkę pieniężną w ramach akcji ”Pola Nadziei 2018” wśród uczniów i nauczycieli. Uczniowie klas gimnazjalnych wykonali papierowe żonkile i wręczali każdej osobie, która wsparła finansowo hospicjum. Zebrano kwotę 245,68zł.

Młodzież cieszy się bardzo ze współpracy z Hospicjum, ponieważ wiedzą że pieniądze trafiają na szlachetny cel. Poprzez taką inicjatywę kształtują pozytywne cechy osobowości jak współczucie, okazywanie pomocy, wsparcia, szacunku. Uczą się otwartości i wrażliwości, dostrzegają potrzeby chorych w starszym wieku, wychodzą poza swój świat.

Kontynuacją działań w ramach akcji będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna z kiermaszu ciast w szkole dnia 09.06.2018r podczas Pikniku Rodzinnego pt.: ”Moja rodzina”.

               Za działania wolontariackie odpowiedzialne są Panie: Olga Hewa i Marlena Rusiłowicz.

Marlena Rusiłowicz