Miesiąc

W dniach 25 i 26 maja odbyły się w naszej szkole 2 godzinne warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne przeprowadzone przez Panią psycholog Natalię Grabowiecką – Ławniczak z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie wśród uczniów klas I-III.

Tematyka dotyczyła następujących treści:

1.„Uzależnienie om Internetu i komputera” w klasach: I (25.05.2017r) -II (26.05.2017)

Celem warsztatów było uświadomienie uczniom zagrożeń jakie wynikają z nadużywania Internetu oraz nauczanie ich zarządzania czasem spędzanym przed komputerem. Uzyskane korzyści jakie przyniósł uczniom warsztat:

– zrozumienie, czym jest uzależnienie od Internetu i komputera oraz jak się objawia,

– uświadomienie zagrożeń, jakie wynikają z nadmiernego korzystania z komputera,

– umiejętność rozróżnienia pożytecznego od bezużytecznego spędzania czasu przed komputerem,

– nabycie wiedzy, gdzie należy się zgłosić na wypadek problemu z nadużywaniem Internetu.

2.„Cyberprzemoc- nie jesteś anonimowy” w klasach IIIab (25.05.2017)

Celem warsztatu było uwrażliwienie uczniów na skalę problemu cyberprzemocy oraz wypracowanie z nimi zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. Uzyskane korzyści jakie przyniósł uczniom warsztat:

– zrozumienie, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy,

– poznanie przyczyn stosowania cyberprzemocy,

– wypracowanie prawidłowej reakcji na wypadek doświadczenia przemocy w sieci,

– zwrócenie uwagi na zachowania zmniejszające ryzyko doświadczenia cyberprzemocy.

Marlena Rusiłowicz