Plan Pracy 08.06.-25.06.2020-język angielski
Grupa-6 latki
Nauczyciel: Elżbieta Syczewska
Lekcja 1,2
Temat :”My Body”-Moje ciało. Moje ciało-zabawy słowno-ruchowe
09.06.2020
1.Proszę obejrzeć filmik-słownictwo związane z tematem: ”Moje ciało” w języku angielskim.

2.Zaśpiewaj piosenkę pt:”Moje ciało”.

3.Zaśpiewaj piosenkę. Zatańcz i powtarzaj za bohaterami.

4.Zagraj z pomocą rodzica w grę, aby utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę.

5.Utrwal wraz z opiekunem słownictwo z tematu-„Moje ciało”.
Head – głowa
Shoulders – ramiona
Knees – kolana
Toes – palce u stóp
Eyes – oczy
Ears – uszy
Mouth – usta
Hand- – reka
Leg – noga
Foot – stopa
Hair – włosy

Lekcja 3,4
Temat : Powitania,polecenia-rymowanka.Pytania szczegółowe: Gdzie jesteś i jak się czujesz? Nauka piosenki:”Daddy Finger”.

16.06.2020
1.Zaśpiewaj rymowankę zawierającą polecenia.

https://www.youtube.com/watch?v=FckRrGRj8Sk

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

2.Powtarzaj i pokazuj:
Can you clap your hands – czy możesz zaklaskać rękoma
Can you stretch up high – czy możesz rozciągnąć się w górę
Can you touch your toes – czy możesz dotknąć palce u stóp
Can you turn around – czy możesz się obrócić
Can you say, „Hello”?  – czy możesz powiedzieć „cześć”?
Can you stamp your feet – czy możesz tupać stopami

3.Zaśpiewaj piosenkę pt:“Daddy finger”.

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Zwroty i wyrażenia z naszej piosenki:
Daddy finger, where are you? – tatusiu paluszku, gdzie jesteś?
Here I am – tutaj jestem
How do you do? – jak się masz?
Mommy finger – mamusiu paluszku
Brother finger – braciszku paluszku
Sister finger – siostrzyczko paluszku
Baby finger – dziecko paluszku

Lekcja 5,6
23.06.2020
Temat: Dzień Taty.Nauka piosenek.Portret tay, pocztówka z życzeniami.

1.Zaśpiewaj piosenkę pt:”I love my Daddy”

2.Narysuj portret taty. Podpisz rysunek-„My father”. ,poproś o pomoc kogoś z rodziny
3.Zaśpiewaj wspólnie z tatą lub opiekunem a następnie naucz się śpiewać piosenkę.

4.Poćwicz słowa związane z Rodziną. Link poniżej.

5.Możesz wydrukować poniższą pocztówkę z życzeniami lub narysować własną.
https://elt.oup.com/elt/students/newtreetops/pdf/NTIFathersday_Level5a.pdf