Plan Pracy 08.06.-25.06.2020-język angielski
Grupa-5latki
Nauczyciel: Elżbieta Syczewska
Lekcja 1
Temat :”My Body”-Moje ciało.
08.06.2020
1.Proszę obejrzeć filmik-słownictwo związane z tematem: ”Moje ciało” w języku angielskim.

2.Zaśpiewaj piosenkę pt:”Moje ciało”.

3. Proszę obejrzeć powyższy filmik jeszcze raz-słownictwo związane z tematem: ”Moje ciało” powtarzaj słowa i wskazuj części ciała.

Lekcja 2
Temat :Moje ciało-zabawy słowno-ruchowe.
09.06.2020
1.Zaśpiewaj piosenkę. Zatańcz i powtarzaj za bohaterami.

2.Zagraj z pomocą rodzica w grę, aby utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę.

3. 1.Utrwal wraz z opiekunem słownictwo z tematu-„Moje ciało”.
Head – głowa
Shoulders – ramiona
Knees – kolana
Toes – palce u stóp
Eyes – oczy
Ears – uszy
Mouth – usta
Hand- – reka
Leg – noga
Foot – stopa
Hair – włosy

Lekcja 3,4
15.06.2020
16.06.2020
Temat : Powitania,polecenia-rymowanka.Pytania szczegółowe: Gdzie jesteś i jak się czujesz? Nauka piosenki:”Daddy Finger”.

1.Zaśpiewaj rymowankę zawierającą polecenia.

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

2.Wykonaj poniższe polecenia

Can you clap your hands – czy możesz zaklaskać rękoma
Can you stretch up high – czy możesz rozciągnąć się w górę
Can you touch your toes – czy możesz dotknąć palce u stóp
Can you turn around – czy możesz się obrócić
Can you say, „Hello”?  – czy możesz powiedzieć „cześć”?
Can you stamp your feet – czy możesz tupać stopami

3.Zaśpiewaj piosenkę pt:“Daddy finger”.

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Zwroty i wyrażenia z piosenki:
Daddy finger, where are you? – tatusiu paluszku, gdzie jesteś?
Here I am – tutaj jestem
How do you do? – jak się masz?
Mommy finger – mamusiu paluszku
Brother finger – braciszku paluszku
Sister finger – siostrzyczko paluszku
Baby finger – dziecko paluszku

Lekcja 5,6
22,23.06.2020
Temat: Dzień Taty.Nauka piosenek.Portret tay, pocztówka z życzeniami.

1.Zaśpiewaj piosenkę o tacie.

2.Narysuj portret taty. Podpisz rysunek-„My daddy”.,poproś o pomoc kogoś z rodziny
3.Zaśpiewaj wspólnie z tatą lub opiekunem a następnie naucz się śpiewać piosenkę.

4.Zagraj z tatą w quiz-“Father’s Day”
https://quizlet.com/pl/415974108/festivals-mothers-day-fathers-day-flash-cards/
5.Możesz wydrukować poniższą pocztówkę z życzeniami lub narysować własną.
https://elt.oup.com/elt/students/newtreetops/pdf/NTIFathersday_Level5a.pdf