Rekrutacja – komunikat – tutaj

Zgłoszenie do przedszkola – tutaj

opłata stała – 1 zł za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki na rachunek bankowy:

43 80 86 0004 0000 0114 2000 0010

Wpłat na wyżywienie w przedszkolu dokonujemy na rachunek bankowy:

30 80 86 0004 0000 0114 2000 0050

UWAGA!!!

Kwotę do wpłaty za opłatę stałą i wyżywienie odebrać u wychowawcy grupy.

Wpłat dokonujemy do 05 każdego miesiąca.